top of page

3 - 9 gennaio Tour Kenya
12 Gennaio Modena (Evento privato)
17 - 24 Gennaio Tour Arabia Saudita
25 Gennaio Doha Qatar Evento privato
7 - 15 Febbraio Tour Stato New York
29 Febbraio Teatro Cassanese Cassano d'Adda

    Spettacolo Troppo rumore per 7 note
21 - 28 Marzo Tour Kenya 

bottom of page